Zebranie kościoła na miejscu selekcji - Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zebranie kościoła na miejscu selekcji

 
 
 
 
 
 
 
 

Wraz z międzynarodową grupą ze szkoły biblijnej z Herrnhut w dniu 30 lipca mogliśmy spotkać się na modlitwie i Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji byłego niemieckiego obozu śmierci w KL Auschwitz II-Birkenau. Był to nie tylko niezwykły i błogosławiony czas uniżania się przed Panem i pokuty za grzechy antysemityzmu, ale również wspólnej radości, szczególnie pod koniec spotkania, kiedy razem zaśpiewaliśmy „Am Israel Chai” (Naród Izraela Żyje) i dołączyła do nas niewielka grupka izraelskich turystów, których razem błogosławiliśmy, a oni ze wzruszeniem dziękowali nam za naszą postawę w stosunku do Izraela, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, jaką obecnie, przeżywa to państwo i naród.  

 
 
 

Spotkania na miejscu selekcji

         Miejsce selekcji w Auschwitz-Birkenau to miejsce, gdzie ludność żydowska przywożona z całej Europy była pozbawiona swojego człowieczeństwa. To tu decydowano o życiu i śmierci każdego więźnia. Dlatego jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu spotykamy się na tym miejscu obchodząc Wieczerzę Pańską. Pokutując za niewinnie przelaną krew, prosimy Boga o przebaczenie i oczyszczenie z grzechu ciążącego na narodach.
         W dniach 19.04. i 26.04. mieliśmy na tym miejscu spotkania z grupą z Niemiec z Herrnhut oraz z międzynarodową grupą C4I – Chrześcijan dla Izraela. Był to błogosławiony czas kiedy to nasze wspólne modlitwy zanosiliśmy przed tron Pana wierząc, że przez krew Jezusa to miejsce zostanie oczyszczone. Nasi goście byli głęboko poruszeni atmosferą tego miejsca i ze wzruszeniem prosili Boga o przebaczenie. Szczególnym momentem było odczytywanie przez holenderską Żydówkę nazwisk jej pomordowanych krewnych oraz prośby o przebaczenie Sióstr i Braci z Ewangelicznego Zgromadzenia w Darmstadt.
         Uczestnicząc w wizji zebrania kościoła z różnych narodów na miejscu selekcji, możemy doświadczać pojednania, oczyszczenia oraz uwolnienia przez moc świętej krwi Jezusa. 
 
 

W dniach 22 i 23 listopada ponownie spotkaliśmy się na miejscu selekcji, aby uniżać się przed Panem oraz przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo nad siłami zła, które nie raz w historii ludzkości próbowały zetrzeć z powierzchni ziemi naród Bożego wybrania – Izrael.
Jednakże opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnym przymierzu zawartym z Abrahamem Izaakiem i Jakubem, możemy widzieć, że Jego przymierze z Izraelem sięga poza śmierć, nawet do tak strasznych miejsc, jakimi są Auschwitz i Birkenau.
Każdorazowe spotkanie na miejscu selekcji jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na tym właśnie miejscu, którą Pan dał nam w 2005 roku w czasie pobytu w Yad va Shem w Izraelu.
Wówczas zrozumieliśmy, że Bóg chce zebrać Kościół z różnych narodów na miejscu selekcji, aby Kościół uniżył się na tym miejscu za wszelki antysemityzm w historii względem Izraela oraz za winę przelania krwi na tym narodzie.
Pierwsze takie spotkanie na miejscu selekcji odbyło się w 2005 roku w ramach naszej konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei”.
Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce „Zebranie kościoła na miejscu selekcji”.
Na kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na miejscu selekcji połączone z Wieczerzą Pańską zapraszamy już 25 stycznia 2014 roku. Jak zwykle spotkamy się o godzinie 1000 przed bramą byłego obozu śmierci Birkenau. W tym samym czasie spotkają się nasi bracia i siostry na terenie byłego obozu na Majdanku.
Nasze spotkanie w dniu 25 stycznia będzie także upamiętnieniem 69. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, która przypada na dzień 27 stycznia 2014.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego