Wpłata online - Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wpłata online

Chcę pomóc
Wpłata PLN
Wpłata Euro
Wpłata USD

Zachowując życie Służba Szalom na Ukrainie


Galeria
Podróż na Ukrainę to jakby cofnięcie się w czasie. Nie funkcjonują tutaj nowoczesne udogodnienia, które są czymś normalnym na zachodzie Europy. Przejeżdżając przez małe ukraińskie wioski, zobaczysz niepomalowane domy, rozwalające się zagrody otoczone błotnistymi działkami, furmanki wyładowane słomą, toczące się po wyboistych drogach…
Miasteczka wydają się jakby na wpół wymarłe bez funkcjonującego tu niegdyś przemysłu.
Z kwitnących społeczności żydowskich pozostały tylko resztki w postaci starych i niedołężnych jej członków. Synagogi są w opłakanym stanie. Większość z tych, z którymi możemy mieć kontakt to ocaleni z holokaustu. Ich życie naznaczone było tragedią, trudnościami i prześladowaniem. Wielu z nich obecnie zadaje sobie łamiące serce pytanie: co mam wybrać, lekarstwa czy jedzenie? Faktycznie na nic nie mają dość pieniędzy. Ludzie umierają z powodu cukrzycy, gruźlicy oraz chorób popromiennych na skutek katastrofy atomowej w Czarnobylu. Większość starszych osób otrzymuje bardzo niskie emerytury rzędu 350
400 złotych miesięcznie.
65 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Świat pełen szoku patrzył na to jak armie aliantów wyzwalały chodzące szkielety w Auschwitz
Birkenau oraz w innych obozach śmierci. W czasie niemieckiej nazistowskiej okupacji wielu polskich chrześcijan ryzykowało życiem, by ratować swych żydowskich współbraci. Niestety pomimo tych starań, hitlerowcy systematycznie wymordowali 6 milionów Żydów.
Słyszałem wielu chrześcijan, którzy mówili, że jeśli można by było cofnąć czas, to na pewno zrobiliby o wiele więcej niż zostało uczynione. Mogliby aktywnie i mocno działać, by uratować jeszcze więcej Żydów w tym czasie. Niestety drzwi do przeszłości zamknęły się już na zawsze i nie możemy zmienić nawet minuty z tego, co już się stało.
65 lat temu Żydzi głodowali, odmawiano im leczenia, wykorzystywano ich, prześladowano i w końcu mordowano. W obecnych czasach na Ukrainie i całym byłym ZSRR wielu Żydów cierpi głód, nie stać ich na właściwą opiekę medyczną. Wielu z nich jest obiektem oszczerstw na tle rasowym, doświadczają różnorodnych antysemickich wybryków.
Wszyscy oni czują się samotni i opuszczeni przez świat i nie mają nadziei, ale Bóg nie zapomniał o nich.
Teraz to my możemy odmienić ich sytuację i dać im nadzieję na przyszłość.
Od ostatnich kilku lat Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu zaopatruje potrzebujących Żydów w żywność, odzież i środki medyczne.
Poprzez stołówki, codziennie dostarczamy ciepłe posiłki, które dla wielu ludzi są jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Paczki żywnościowe rozdawane są tym, którzy mieszkają w wioskach i miasteczkach na terenie Podola, gdzie niemożliwe jest założenie stołówek. Pomimo tego, że wielu z nich objętych jest już naszą opieką, to jednak ciągle wielu z nich stanowi Boże wyzwanie dla nas, aby udzielić im pomocy. Apelujemy właśnie do Was, gdyż przez Wasze dary możemy pomóc i zrobić jeszcze więcej. Kto może im pomóc, jeśli nie my? Kiedy, jeśli nie teraz? Prosimy, pomóżcie nam zachować życie wielu potrzebujących poprzez tą służbę miłosierdzia. Czy wyciągniesz rękę do zapomnianych Żydów na Ukrainie?
Twój dar miłości może zaspokoić ich fizyczne potrzeby i pokaże, że Bóg ich kocha i ciągle się o nich troszczy. W pierwszym liście do Koryntian 13,13 apostoł Paweł napisał: ”Teraz więc pozostaje wiara nadzieja i miłość, te trzy lecz z nich największa jest miłość. Poprzez akty miłości, serca wielu Żydów dotykane są przez Bożą miłującą obecność.
Ich przeszłość napełniona była cierpieniem, lecz teraz do ich przyszłości możemy przynieść nadzieję i miłość. Możemy dostarczać ciepłe dwudaniowe posiłki tylko za 10 złotych dziennie, więc za 220 złotych przez cały miesiąc można wyżywić jedną osobę. Koszt jednej paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi, wynosi 40 złotych miesięcznie. Prosimy, prześlij swój dar miłości jeszcze dzisiaj i pomóż nam regularnie i w praktyczny sposób przekazywać Bożą miłość dla ludu Jego wybrania. Naszą motywacją w tej służbie jest to, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 25,40: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” .Piotr Borek

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego