Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały świat milczy wobec palestyńskiego terroryzmu, 
z którym zmaga się Izrael. 
My, jako wierzący chrześcijanie, nie będziemy milczeć.
Zachęcamy do czytania
 i przekazywania innym wiadomości z Izraela 
oraz do wytrwałej modlitwy. 
Ks. Izajasza 62:6-7
 
Spotkanie kwartalne – 12 stycznia 2019

W dniu 12 stycznia po raz pierwszy w tym roku spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Podczas spotkania było podkreślane, że od 24 lat traw modlitwa na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Mamy świadomość, że w ciągu tego roku przyjedzie wielu braci i sióstr z Polski i zagranicy, którzy czuja potrzebę modlitwy na tym miejscu i uniżenia się przed Panem. Ze względu na to, co się tutaj stało, istnieje ciągła potrzeba uniżania się przed Bogiem (List Jak. 4,10). Uniżamy się przed Bogiem i modlimy się, aby krew Pana Jezusa dokonała przebaczenia i odkupienia tego miejsca, aby skutki przelania tej krwi nie ciążyły na tym miejscu i na innych miejscach i aby ziemia została uzdrowiona (II Kronik 7,14).
Oświęcim ciągle żyje w cieniu krwi Abla wołającej z ziemi byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau, a przez to, co się tutaj stało cała Europa żyje w cieniu skutków przekleństwa tej winy, bo Żydzi byli przywożeni do tego miasta z całej Europy. Naszym pragnieniem jest, aby właśnie z tych krajów Europy, skąd byli przywożeni Żydzi, teraz przyjeżdżali wierzący i modlili się w uniżeniu przed Bogiem.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 na Judenrampe.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
Uwaga.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu spotkania kwartalnego.
Zamiast spotkania w dniu 26.01.18 spotkanie kwartalne odbędzie się w dniu 12.01.19 o godz. 10.00 na Judenrampe w Brzezince.
W dniu 16.12.18 podczas niedzielnego nabożeństwa w Kościele Zielonoświątkowym w Wiśle Czarne mogliśmy dzielić się świadectwem z pracy na Ukrainie oraz Słowem Bożym. Jesteśmy wdzięczni Bogu za postawę wierzących w tym Kościele, którzy od wielu lat wiernie wspierają służbę wśród ubogiej ludności żydowskiej na Ukrainie.   
GRUDNIOWY WYJAZD NA UKRAINĘ
          W dniach od 4-13 grudnia br. odbył się wyjazd na Ukrainę związany ze Świętem Chanuki. Dzięki Waszym ofiarnym sercom, mogliśmy w tych dniach przygotować i rozwieźć 512 paczek żywnościowych.
Przemierzyliśmy blisko 2 tysiące kilometrów i byliśmy w 16 miejscowościach. Odwiedziliśmy wiele żydowskich rodzin i samotnych osób borykających się z różnymi dolegliwościami i chorobami. Kilka, najbardziej potrzebujących osób wsparliśmy w ich leczeniu. Wszystkie osoby, które odwiedziliśmy, z wdzięcznością przekazują Wam ogromne podziękowania za Waszą pomoc i miłość do Izraela.
Więcej informacji z naszego pobytu na Ukrainie zamieścimy w naszym styczniowym liście informacyjno-modlitewnym.

SPOTKANIE KWARTALNE – 24 LISTOPADA 2018
W dniu 24 listopada po raz ostatni w tym roku spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
W rozważaniach Bożego Słowa na nowo podkreślaliśmy moc Bożego przymierza, które sięga poza śmierć. To dlatego, że Bóg Izraela na wieki związany jest przymierzem ze swoim ludem, to On sam zwraca się do kości swojego narodu: „Ludu mój”, zapewniając ich o mocy Jego zmartwychwstania (Księga Ezechiela 37).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że Jego przymierze z Izraelem obejmuje Jego umiłowany naród oraz wszystkie inne narody, które dzięki Jego łasce mogły poznać Zbawiciela Izraela – Jeszuę. Nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau nie zdołało zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Koscioła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w przeddzień 74. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obóz koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, w dniu 26 stycznia 2019r.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!


WYKŁADY W USTRONIU
W ostatnią sobotę oraz niedzielę na zaproszenie Kościoła BETEL w Ustroniu gościliśmy na konferencji o tematyce izraelskiej, na której mogliśmy usługiwać na tematy Biblijno – historyczne związane z narodem Bożego wybrania oraz dzielić się działalnością Stowarzyszenia Służba Szalom w naszym kraju oraz na Ukrainie.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za błogosławiony czas, którego doświadczaliśmy wspólnie z członkami Kościoła w Ustroniu oraz z okolicznych kościołów przybyłych na to spotkanie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia niedzielnego wykładu wygłoszonego w ramach nabożeństwa w tutejszym zborze.

aby obejrzeć wykład aktywuj poniższy link:


 
 
 
 
 W dniach od 02.10.18 do 10.10.18 ponownie byliśmy na Ukrainie. W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy niektóre osoby w różnych miejscowościach, w których pomagamy. Wiele z nich było bardzo wdzięcznych za odwiedziny oraz pomoc, którą wspólnie możemy im okazywać. Więcej na temat naszego wyjazdu opiszemy w najbliższym liście modlitewnym. 

SPOTKANIE KWARTALNE – 24 LISTOPADA 2018
W dniu 24 listopada po raz ostatni w tym roku spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
W rozważaniach Bożego Słowa na nowo podkreślaliśmy moc Bożego przymierza, które sięga poza śmierć. To dlatego, że Bóg Izraela na wieki związany jest przymierzem ze swoim ludem, to On sam zwraca się do kości swojego narodu: „Ludu mój”, zapewniając ich o mocy Jego zmartwychwstania (Księga Ezechiela 37).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że Jego przymierze z Izraelem obejmuje Jego umiłowany naród oraz wszystkie inne narody, które dzięki Jego łasce mogły poznać Zbawiciela Izraela – Jeszuę. Nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau nie zdołało zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Koscioła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w przeddzień 74. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obóz koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, w dniu 26 stycznia 2019r.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT „ ODPOCZYNEK”
Jesteśmy przepełnieni wielką wdzięcznością dla Boga za kolejny projekt odpoczynku dla 12-osobowej grupy z Ukrainy i Izraela w dniach od 1 do 17 października bieżącego roku.
Projekt ten został zrealizowany po raz szesnasty i na podstawie słowa z Ks. Izajasza 57,14; 62,10 jest nazwany „usuwaniem kamieni”. Wszechmogący Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który jest Bogiem przymierza z Izraelem, pragnie, abyśmy torowali drogę i usuwali kamienie z drogi Jego ludu. Te kamienie to wszelkie doświadczenia odrzucenia, antysemityzmu, cierpienia i bólu, które naród izraelski przeżył w historii oraz osobiście w swoim życiu. Niestety poprzez swoją postawę w historii kościół w dużej mierze przyczynił się do powstania wielu takich kamieni.
Jednak teraz poprzez naszą postawę przychylności i miłości wiele z tych kamieni możemy usuwać i przygotować drogę ludowi do przyjęcia zbawienia w ich Mesjaszu Jeszui. Czyniąc to, pragniemy powrotu Mesjasza i Króla Izraela Jeszui, który powiedział do swojego narodu: Albowiem powiadam wam: nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ew. Mat. 23,39.
Poprzez ten projekt oraz wytrwałe okazywanie miłosierdzia w służbie na Ukrainie i Izraelu pragniemy, aby nasi drodzy przyjęli zbawienie w Mesjaszu Jeszui i sami zawołali: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim”.

Więcej na temat tego projektu zamieścimy w kolejnym liście informacyjno – modlitewnym.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt marzec `68
Jesteśmy Bogu wdzięczni za zorganizowanie odpoczynku dla 12 osób z Izraela. Były to osoby, które w latach 1957 i 1968 wraz ze swoimi rodzinami zostały wyrzucone z Polski i otrzymały bilet tylko w jedną stronę. Był to akt ponownego przyjęcia ich w naszym i ich kraju oraz okazania im naszej przyjaźni i miłości. W czasie tego projektu mogliśmy zwiedzić takie miasta jak Oświęcim, Kraków, Nowy Targ, Zakopane oraz spędzić tygodniowy czas odpoczynku w sanatorium w Krynicy Zdroju. Wszystkie te osoby były bardzo wdzięczne za ten wspólnie przeżyty czas. Wielu z nich wywiozło stąd zupełnie inny obraz o naszym kraju niż ten, który mieli z czasów swojej młodości. Wszyscy zapraszali nas do odwiedzenia ich w Izraelu i powiedzieli, że ich serca i domy są dla nas otwarte. Naszym pragnieniem jest kontynuowanie tego projektu w przyszłym roku dla kolejnych osób, a przez to zmienianie ich obraz o Polsce i Polakach. Więcej na temat tego projektu napiszemy w kolejnym liście modlitewnym. Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć z tego projektu.

 
 
 
 
 
 
„Z holokaustu do żywej nadziei”
W dniach od 23 do 26 sierpnia br. odbyła się XXI międzynarodowa konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei” zorganizowana przez Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten błogosławiony czas. W naszym najbliższym Liście Informacyjno-Modlitewnym ukaże się relacja z minionej konferencji. 
Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się w dniach 22 – 25 sierpnia 2019r. 
Zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wykładami z całości konferencji lub zakupienia poszczególnych wykładów nagranych na płytach DVD.


 
 
 
 
 
 
WYJAZD DO ŚWIDNICY
W dniach 12 i 13 maja bieżącego roku odwiedziliśmy zaprzyjaźniony zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym na temat Bożego przymierza z Izraelem, proroczego znaczenia Księgi Rut oraz świadectwem z pracy na Ukrainie.


 
 
 
Wyjazd na Ukrainę 14 - 22 kwietnia 2018

DRODZY PRZYJACIELE
          W miesiącu kwietniu, tuż po Marszu Żywych wyjechaliśmy na Ukrainę, gdzie w wielu miejscowościach zorganizowaliśmy szereg spotkań z członkami poszczególnych społeczności żydowskich, którym od wielu lat pomagamy. Był to czas, kiedy przy wspólnym posiłku mogliśmy dzielić się radością Baranka Paschalnego, który ofiarowany został jako odkupienie dla swego umiłowanego ludu oraz wszystkich narodów świata.
Spotkania te przypadły na czas uroczystości 70-lecia niepodległości współczesnego państwa Izrael. Radość tą dzieliliśmy wspólnie z naszymi drogimi na Ukrainie, którzy jako cząstka narodu izraelskiego w diasporze również z radością i wdzięcznością Bogu celebrowali istnienie swojego państwa.
Oprócz zorganizowanych spotkań odwiedzaliśmy także wiele osób, które przeżyły Holokaust, a także tych, którzy są w potrzebach.
Szersze sprawozdanie z tego wyjazdy niebawem ukarze się w kolejnym Liście Informacyjno-Modlitewnym z Ukrainy.
 
 
 
 
 
Tegoroczny Marsz Żywych odbył się 12 kwietnia i był wyjątkowy pod wieloma względami dla nas. Przede wszystkim nałożyło się w tym roku kilka szczególnych rocznic takich jak 70 rocznica utworzenia państwa Izrael oraz 50 rocznica wypędzenia znacznej ilości polskich Żydów z Polski w czasach komunistycznych rządów . Dodatkowo ustawa IPN spowodowała mocne napięcie wzajemnych relacji na linii Polska-Izrael odbijając się głośnym echem na łamach światowej prasy. Pomimo tak wielu skrajnie złych emocji po obydwu stronach wierzyliśmy, że wszystko znormalizuje się czego dowodem był wzajemny udział prezydentów Polski i Izraela w tegorocznych uroczystościach.
W tym roku rozdaliśmy 3 tys. plakietek z błogosławieństwem arronowym z IV Księgi Mojżeszowej 6, 23-27. Grupa nasza ,,Przyjaciół Izraela z Polski" liczyła ponad 200 osób jednak tylko 50 osób uczestniczyło w Marszu, pozostali z powodu braku przepustek stali przy drodze śpiewając i błogosławiąc wszystkich uczestników. Wdzięczni jesteśmy Bogu, że nasz udział został zauważony i doceniony przez liczne dowody wdzięczności i podziękowań za wszystko to, co czynimy względem Izraela.
Niemniej jednak w przyszłym roku będziemy chcieli w pełni uczestniczyć w przemarszu zaopatrując się w płatne przepustki uprawniające do udziału w Marszu i uczestniczenia w głównych uroczystościach.
Jako Stowarzyszenie dziękujemy wszystkim tegorocznym uczestnikom, którzy brali udział w naszej grupie i zapraszamy na kolejny Marsz, który odbędzie się 2 maja 2019.


 
 
 
 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
Jesteśmy Bogu wdzięczni za pierwszy zrealizowany w tym roku wyjazd na Ukrainę, który odbył się w dniach od 2 do 12 lutego. Jak każdy wyjazd zimowy, także i ten wiązał się trudnymi warunkami drogowymi. Duże opady śniegu i zła nawierzchnia dróg na Ukrainie mocno utrudniały nam przemieszczanie się, a mieliśmy do pokonania prawie 2500 km. Jednak chwile spotkań z naszymi drogimi, którzy tak bardzo czekają na naszą pomoc, ich wdzięczność i radość z naszej obecności, w pełni nas posilała i dodawała sił w zmęczeniu.
Wszystko to ze szczegółami opiszemy w naszym następnym liście informacyjno-modlitewnym. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wyjazdu.

 
 
 
 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ – CZERWIEC 2018
W dniach od 30 maja do 8 czerwca przebywaliśmy na Ukrainie, gdzie mieliśmy możliwość przygotowania 470 paczek żywnościowych.
Paczki z podstawowymi produktami rozwoziliśmy do 16 miejscowości.
W każdej z miejscowości którą odwiedziliśmy czekano na nas by móc nam podziękować za tą znaczącą dla nich pomoc.
Przy odbiorze paczek proszono nas również, aby przekazać ogromną wdzięczność wszystkim tym osobom, które finansowo wsparły ten projekt.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze modlitwy i praktyczne wspieranie dzieła Bożego miłosierdzia dla ludu Bożego przymierza na Ukrainie.
Więcej informacji o naszym pobycie zamieścimy w najbliższym liście informacyjno modlitewnym.


 
 
 
SPOTKANIE KWARTALNE – 20 stycznia 2018
W dniu 20 stycznia 2018 spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem za winę przelania krwi na tym miejscu i ogłaszać Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Tydzień wcześniej spotkali się nasi Bracia i Siostry na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.
W rozważaniach Bożego Słowa przypominaliśmy sobie o tym, że Pan ciągle pamięta o niewinnej krwi przelanej na tym i innych miejscach. Ta krew przelewana była na Żydach z Europy i innych narodach. Tak jak transporty z Żydami z Europy były przywożone do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz II-Birkenau tak teraz kościół z tych właśnie narodów jest powołany do modlitwy i pokuty na tym miejscu. Nasze jedyne schronienie i ratunek jest poprzez niewinną przelaną krew Zbawiciela i Mesjasza Jeszui, o którym powiedziane jest, że Jego krew przemawia lepiej niż krew Abla (List do Hebrajczyków 12,24).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, nie zdołał zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Kościoła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na Judenrampe planujemy na 07 kwietnia 2018r. o godz. 10.00. Po spotkaniu kwartalnym przewidujemy także spotkanie wszystkich uczestników modlitwy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
 
 
WYCIECZKA DO IZRAELA
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w listopadzie 2017 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy grupowy wyjazd do Izraela. Zachęcamy do przeczytania relacji uczestników wyjazdu.
W tym roku w okresie jesiennym planujemy zorganizowanie kolejnego wyjazdu do Izraela.


 
 
 
 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
W miesiącu grudniu, w czasie święta Chanuki udaliśmy się na Ukrainę, aby rozdać paczki i przez to pokazać naszą praktyczną miłość do potomków Izraela. Dziękujemy Bogu za Waszą ofiarność, którą tak obficie okazaliście i która pozwoliła nam w 16 miejscowościach rozdać 500 paczek z żywnością. W ten sposób wiele osób doznało pomocy, pociechy i radości. Cieszymy się, że my, jako wierzący z Polski, przyczyniliśmy się do błogosławienia Bożego ludu na Ukrainie, przez co możemy mieć udział w dziedziczeniu obietnicy Bożej: I będę błogosławił błogosławiącym tobie… I Mojż. 12,3a
W imieniu wszystkich osób, które otrzymały pomoc poprzez paczki żywnościowe przekazujemy Wam wyrazy wdzięczności i podziękowania oraz najserdeczniejsze pozdrowienia.
Więcej szczegółów z naszego wyjazdu przekażemy w najbliższym liście modlitewnym. Poniżej przedstawiamy galerię ze zdjęciami z naszego wyjazdu.

 
 
 
 
 
 
STANOWISKO STOWARZYSZENIA SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom wiele lat pracujemy nad tworzeniem dobrego wizerunku zarówno Żydów wśród Polaków jak i Polaków wśród Żydów, co, jak głęboko wierzymy, służy ku pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy naszymi narodami.
Dlatego też jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu wyrażamy swoje zaniepokojenie oraz ubolewanie z powodu „burzy” politycznej wywołanej przez władze Izraela, które spowodowane zostały zmianami w ustawie o IPN.
Ustawa ta przewiduje karanie za publiczne wyrażanie nieprawdziwych opinii dotyczących polskiej współodpowiedzialności za zbrodnie dokonane przez III Rzeszę Niemiecką w okresie II wojny światowej na ludności żydowskiej oraz za nieprawdziwe i nieuzasadnione używanie nazwy „polskie obozy śmierci”.
Mamy nadzieję, że ta skomplikowana sytuacja spowodowana niezrozumieniem intencji polskiego ustawodawcy przez stronę izraelską zostanie jak najszybciej wyjaśniona oraz że incydent ten nie wpływie na pogorszenie wzajemnych relacji przyjaźni i pojednania pomiędzy naszymi narodami.

 
 
 
 
 
 
ŻYWA PAMIĘĆ – KONTYNUACJA PROJEKTU W IZRAELU
W dniach od 29 października do 8 listopada przebywaliśmy z wizytą w Izraelu gdzie mieliśmy możliwość kontaktu z wieloma osobami zamieszkującymi ten kraj. Spotkania nasze odbywały się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą grupą z którą mieliśmy kontakt to byli Żydzi którzy przybyli do Izraela z byłego Związku Radzieckiego, natomiast drugą grupą byli polscy Żydzi którzy opuścili nasz kraj szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku. Wszystkie spotkania z tymi ludźmi były dla nas szczególnym czasem, pojednania, pocieszenia oraz wsparcia. Cały pobyt opiszemy szczegółowo w grudniowym liście modlitewnym.


 
 
 
 
 
 
Polecamy jedną z naszych najnowszych publikacji, książkę pt. DWA NARODY JEDEN KRAJ.

W książce tej autor pokazuje dylematy ludzi, którym przyszło dokonywać wyborów w obliczu zagrożenia życia. Przybliża też powszechne po II wojnie światowej zjawisko zrzucania własnej winy na barki innych.
Odwieczna walka dobra i zła, postaw człowieka, jego decyzji i wyboru.
Co decyduje w nas, którą drogą pójdziemy? Co decyduje, że wybieramy dobro lub zło albo stajemy się obojętni?
Wielu spośród Polaków pomimo całej tej presji i przemocy ze strony niemieckich nazistów, nie pozwoliło zbić w swoich sercach okruchy człowieczeństwa, odrobiny miłości, która swym światłem przebijała się w mrokach upodlenia i nienawiści do drugiego człowieka, którą przyniosła wraz z sobą do nas, na polską ziemię, Trzecia Rzesza. Ratując Żydów, ratowali tak naprawdę wszystko to, czym, czym Bóg kierował się przy stworzeniu człowieka: jego wielkość, powołanie do miłości, podporządkowanie prawom Boga, i tak najprościej powiedziawszy ratowali Polaków, bo przecież Żydzi to byli nasi polscy Żydzi, polscy obywatele, którzy wspólnie z nami przeszli przez te wszystkie wieki polskiej, często jakże trudnej historii: naszej wzajemnej historii wielkości, upadku, bólu i łez, ale też i radości, i nadziei oraz wspólnej walki o ten piękny kraj, który od wieków był naszą wspólną ojczyzną, Polską.
Zachęcamy do wysłuchania prezentacji książki, którą autor, Mirosław Mieszała wygłosił w ramach XX Międzynarodowej Konferencji Z Holokaustu Do Żywej Nadziei w sierpniu 2017 roku w Oświęcimiu.

 
 
 
SPOTKANIE KWARTALNE – 21 PAŹDZIERNIKA 2017
W dniu 21 października 2017 spotkaliśmy się na pierwszym miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem oraz przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej, ogłaszać pełne Boże zwycięstwo nad siłami zła, które nie raz w historii ludzkości próbowały zetrzeć z powierzchni ziemi naród Bożego wybrania – Izrael.
W tym samym czasie spotkali się nasi Bracia i Siostry na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.
W rozważaniach Bożego Słowa przypominaliśmy sobie o tym, że Pan ciągle pamięta o niewinnej krwi przelanej na tym i innych miejscach.
Nasze jedyne schronienie i ratunek jest poprzez niewinną przelaną krew Zbawiciela i Mesjasza Jeszui, o którym powiedziane jest, że Jego krew przemawia lepiej niż krew Abla (List do Hebrajczyków 12,24).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, nie zdołał zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Kościoła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na Judenrampe planujemy na 13 stycznia 2018r. o godz. 10.00. Po spotkaniu kwartalnym przewidujemy także walne zebranie członków Stowarzyszenia Służba Szalom.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLECAMY
W ostatnim czasie ukazała się książka Dona Finto pt. „Twój lud moim ludem” wydawnictwa KOINONIA, nad którą objęliśmy patronat.
Książka Dona Finto jest punktem zwrotnym w objawieniu i zrozumieniu Bożych celów względem ludu, z którym zawarł wieczne przymierze, oraz względem innych narodów. Autor tłumaczy, a jaki sposób postawa biblijnej Rut może być wzorem dla każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa.
Zachęcamy do zakupu książki w sklepie internetowym Wydawnictwa KOINONIA pod adresem: www.koinonia.org.pl

 
 
 
 
 
 
„Z holokaustu do żywej nadziei”
W dniach od 17 do 20 sierpnia br. w Oświęcimiu odbyła się XX międzynarodowa konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei” zorganizowana przez Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten błogosławiony czas.
W naszym najbliższym Liście Informacyjno-Modlitewnym ukaże się relacja z minionej konferencji.
Zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wykładami z całości konferencji lub zakupienia poszczególnych wykładów nagranych na płytach DVD.
Już teraz serdecznie zapraszamy Was na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się od 23 – 26 sierpnia 2018 w Oświęcimiu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 21 maja bieżącego roku odwiedziliśmy zaprzyjaźniony zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym na temat Jerozolimy i jej znaczenia w Słowie Bożym oraz świadectwem z pracy na Ukrainie. 
 
 
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Marszu Żywych, w którym uczestniczyliśmy jak grupa Przyjaciele Izraela z Polski.

Tekst wywiadu:
- Czy mieszkasz tutaj?
- Tak, mieszkam w Oświęcimiu.
- Jak to jest mieszkać tak blisko tego historycznego i strasznego miejsca?
- Przyzwyczailiśmy się do życia tutaj. Nie myślimy o tym mieście w kategoriach obozu. Obóz położony jest na obrzeżach naszego miasta. Przywykliśmy do tego i jako nastolatki i młodzi ludzie prowadzimy tu normalne życie.A co najważniejsze, nasze miasto nazywa się Oświęcim. Auschwitz odnosi się tylko do obozu i ja mieszkam w Oświęcimiu, a nie w Auschwitz.
- Dlaczego tu jesteście dzisiaj?
- Jesteśmy tu, by was wspierać, być z wami. Kochamy wasz naród. Pracujemy z tymi, którzy przeżyli Holokaust i dlatego ważne jest dla nas, żeby stać z wami w tym dniu i manifestować, że Izrael żyje.
- Co cię motywuje? Jakieś poczucie odpowiedzialności? Jest to jakaś próba pokuty za przeszłość?
- Tak, ponieważ jako chrześcijanka zdaję sobie sprawę, że kościół miał złą postawę w stosunku do Żydów i prześladował ich. Jako chrześcijanka czuję się winna. Ale chcę wam pokazać postawę Rut: że wasz Bóg jest także moim Bogiem i powinniśmy się nawzajem kochać i wspierać.

 
 
 
 
 
 
MARSZ ŻYWYCH - 25 KWIETNIA 2017
Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę... Ks. Izajasza 62,1

Z wdzięcznością i radością w naszych sercach jako grupa Przyjaciele Izraela z Polski, w miniony poniedziałek – 24 kwietnia po raz kolejny uczestniczyliśmy w Marszu Żywych.
Tegoroczne uczestnictwo miało nieco inny charakter niż dotychczas. Jako grupa staliśmy wzdłuż drogi prowadzącej z obozu Auschwitz do obozu Birkenau.
Był to wspaniały czas, podczas którego mogliśmy błogosławić i pocieszać setki żydowskich uczestników Marszu z nieomal całego świata. Plakietki z błogosławieństwem Aaronowym, które jak co roku rozdawaliśmy przyjmowane były z wielkim wzruszeniem i łzami. Był to czas, kiedy poprzez naszą obecność, mogliśmy podać rękę, czy przytulić wielu z tych, którzy ze łzami w oczach wspominali swoich najbliższych zamordowanych w tym miejscu. Był to dla nas niezwykły przywilej uczestniczenia w wypełnianiu Bożego polecenia z Księgi Izajasza 40,1: Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
Wszyscy przyjechali tutaj, do Oświęcimia, aby oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też z Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny i Meksyku wzięło udział w 28. Marszu Żywych. Towarzyszyli im byli więźniowie.
Wspólne zobowiązanie do upamiętnienia ofiar Holokaustu złożyli ministrowie edukacji z kilkunastu krajów Europy oraz Izraela – w tym szefowa MEN Anna Zalewska – którzy uczestniczyli w tym marszu.
Kilka tysięcy uczestników – Żydów, w tym także ocalonych z zagłady, oraz Polaków, przeszło wspólnie trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau.
Uczestnicząc wraz z nimi w tym marszu, na nowo oddaliśmy chwałę Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za wierność Jego Słowu i przymierzom, które zawarł z Izraelem.


 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
Drodzy w Panu,
nasz ostatni wyjazd na Ukrainę zrealizowaliśmy w czasie świąt Pesach. Był to czas spotkań w wielu gminach żydowskich przy wspólnym posiłku, podczas którego mogliśmy dzielić się przesłaniem o Baranku Paschalnym Jeszui, który został ofiarowany dla zbawienia ludu Izraela i wszystkich narodów. W tym czasie, podczas indywidualnych spotkań, rozmawialiśmy także z tymi, którym pomagamy.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwo i pomoc w czasie tego wyjazdu.
Niebawem opracowany zostanie List Informacyjno-Modlitewny z tego wyjazdu.
Następny wyjazd, podczas którego planujemy dystrybucję paczek żywnościowych, planowany jest w miesiącu czerwcu.


 
 
 
 
 
 
 
ŻYWA PAMIĘĆ DRODZY PRZYJACIELE
W służbie dla ludu Bożego wybrania jesteśmy coraz bardziej przekonani nie tylko o praktycznym wspieraniu potomków Abrahama w diasporze, co też czynimy od wielu lat na Ukrainie, ale także o służbie dla Żydów w ich ziemi. To dlatego zrealizowaliśmy kolejny wyjazd do Ziemi Izraela.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego