Archiwum 1 - Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum 1

 
 
 
Zachęcamy do obejrzenia fragmentu wywiadu z Merrillem Bolenderem - głównym wykładowcą na Międzynarodowej Konferencji "Z holokaustu do żywej nadziei" w Oświęcimiu.  Całość wywiadu dostępna w zakładce multimedia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZERWCOWY WYJAZD NA UKRAINĘ ORAZ USŁUGA W KRAKOWIE

Jesteśmy wdzięczni Bogu za kolejny wyjazd na Ukrainę, który zrealizowaliśmy w pierwszej połowie czerwca.
Przeżyliśmy tam bardzo intensywny i błogosławiony czas spotkań z naszymi drogimi, którzy otrzymują różnoraką pomoc poprzez projekty stołówek, paczek oraz medyczny.
Szerzej na ten temat napiszemy już wkrótce w przygotowywanym właśnie Liście Informacyjno-Modlitewnym z Ukrainy, do lektury którego już teraz serdecznie Was zapraszamy.
Pod koniec czerwca byliśmy także gośćmi niewielkiej społeczności chrześcijańskiej w Krakowie w dzielnicy Nowa Huta. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy się dzielić Bożym Słowem związanym z odwiecznym planem Zbawienia dla Izraela i Kościoła oraz wielką miłością do Jego wybranego narodu.

 
 
 
SZAWUOT (ŚWIĘTO TYGODNI)
Szawuot – Święto Tygodni należy do jednych z najważniejszych świąt w liturgicznym kalendarzu żydowskim. W języku hebrajskim „Szawuot” oznacza tygodnie. Nazwa i obchodzenie tego święta zostało zapoczątkowane Bożym poleceniem danym Izraelowi, aby począwszy od pierwszego dnia święta Paschy odliczyli sobie siedem tygodni: Od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni. Aż do następnego ...

 
 
 
70 lat po zakończeniu II wojny światowej

…od głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie .

Minęło właśnie siedemdziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej – największej katastrofy XX wieku, która pochłonęła kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich.
Między pierwszą, a drugą wojną światową ludzkość zaznała niewiele ponad dwadzieścia lat pokoju. Siedemdziesiąt lat to szczególny okres. To właśnie po tylu latach dopełniła się niewola babilońska i Pan na nowo sprowadził swój naród do ziemi Izraelskiej.
Czy siedemdziesiąt lat od zakończenia tej straszliwej wojny ma jakieś znaczenie dla nas i dla Kościoła?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Marsz Żywych 2015

W dniu Jom Ha Szoah – 16 kwietnia br. około 10 tys. Żydów z całego świata oraz kilkuset Polaków oddało hołd ofiarom byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W tym roku Marsz Żywych przypadł w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.
Jako uczestnicy Marszu tworzyliśmy grupę pod nazwą „Przyjaciele Izraela z Polski”. Wspólnie z innymi uczestnikami Marszu już po raz 19 przeszliśmy 3-kilometrową trasę z obozu Auschwitz do obozu Birkenau.
Przewodniczący Marszu Samuel Rosenman z żalem stwierdził, że 70 lat temu wojska sowieckie przybyły zbyt późno, by uratować wszystkich więźniów. Powiedział też, że my jednak jesteśmy tu po to, by przynieść modlitwę i nadzieję.
Przesłanie do uczestników Marszu przekazał także prezydent Izraela Reuven Riwlin oraz papież Franciszek.
Szersza informacja o tym wydarzeniu ukaże się w naszym kolejnym, majowym liście modlitewnym.
Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przyszłorocznym Marszu Żywych, który odbędzie się 05.05.2016.  
 
 
 
 
 
 
ŚWIĘTO PASCHY
Święto Pesach upamiętnia noc, kiedy Izraelici upuścili Egipt – miejsce swojej niewoli. W ostatni wieczór przed wyjściem z Eretz Mitcraim (z j. hebrajskiego „ziemia egipska”), zgodnie z nakazem Bożym mieli oni spożyć wieczerzę, której najważniejszym daniem był baranek (II Mojż 12:3–11). Każdy Izraelita miał oznaczyć drzwi swojego domostwa krwią zabitego w tym celu baranka.

 
 
 
KONFERENCJA W WIŚLE

Jesteśmy wdzięczni Bogu za konferencję zorganizowaną przez Chrześcijańską Fundację Życie i Misja z Ustronia w dniu 28.03.15 w Wiśle. Główny temat konferencji brzmiał "Izrael i Kościół - wspólne przeznaczenie". Jako Stowarzyszenie Służba Szalom z Oświęcimia uczestniczyliśmy w konferencji oraz mieliśmy stoisko z naszymi materiałami. Zachęcamy do nabycia nagrań w formie MP3 oraz DVD kontaktując się z Fundacją tel. 338544522

 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
W dniach od 18 do 27 marca przebywaliśmy na Ukrainie, gdzie mieliśmy możliwość skonfrontowania się z aktualną sytuacją, jaka tam ma miejsce. Czas ten przyniósł wiele spostrzeżeń na nasilające się problemy. Kryzys spowodowany działaniami wojennymi na wschodzie oraz zapaść gospodarcza kraju, a także nasilający się antysemityzm przyczyniły się już do wyjazdu do Izraela kilku tysięcy Żydów. Na Ukrainie pozostają zazwyczaj najstarsi, którym najciężej jest odnaleźć się w tej dramatycznej rzeczywistości.
O wszystkich tych problemach napiszemy w naszym najbliższym liście informacyjno-modlitewnym, który będzie zamieszczony w zakładce „Listy modlitewne”.


 
 
 
W dniu 8 marca bieżącego roku odwiedziliśmy zaprzyjaźniony zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Brzegu, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym na temat żydowskiej tożsamości Mesjasza Jezusa Chrystusa, świadectwem z pracy na Ukrainie oraz przedstawiliśmy krótką analizę wydarzeń w Izraelu.
Wkładów tych można odsłuchać na naszej stronie w zakładce multimedia. 
 
POŻEGNANIE BRATA PAWŁA MAŁYSZA.

Ze smutkiem informujemy Was, iż dnia 12 lutego bieżącego roku w wieku 88 lat odszedł do domu swego niebiańskiego Ojca brat Paweł Małysz. 
Nabożeństwo żałobne odbyło się w Ustroniu w dniu 18 lutego 2015 r.
Dla wielu z nas był on świadectwem żywej relacji z Panem Jezusem oraz szczerej i niezachwianej ufności w Bogu.
Brat Paweł od wielu lat wspierał naszą służbę zarówno w duchowym, jak i w praktycznym wymiarze.
Z wdzięcznością dla Pana wspominamy świadectwo jego życia, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Zachęcamy także do wysłuchania świadectwa z życia brata Pawła, które zamieściliśmy w dziale MULTIMEDIA w zakładce ŚWIADECTWA.
Nagranie to pochodzi ze strony internetowej Radia Pielgrzym (www.radiopielgrzym.pl)


 
 
 
Zaproszenie na Marsz Żywych 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marsz Żywych 2015
Pragniemy poinformować, że 16.04.2015r. odbędzie się kolejny Marsz Żywych, w którym jak co roku pragniemy uczestniczyć. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Marszu prosimy o kontakt. Szczegóły zamieszczone są w zakładce „Marsz Żywych”. Wierzymy, że będzie to błogosławiony czas, kiedy jako Polacy będziemy mogli błogosławić i solidaryzować się z potomkami Abrahama, którzy w tym dniu przyjadą na to miejsce z całego świata.

 
 
 
 
 
 
 
Ramowy program Tygodnia Modlitwy 
(20-28.01.) w Oświęcimiu

 
 
 
ROZMYŚLANIA CHANUKOWE
Chanuka to święto żydowskie upamiętniające powstanie Machabeuszy w II w p.n.e. Aleksander Wielki, który około 200 lat wcześniej podbił Judeę, nie był zwolennikiem narzucania Żydom kultury helleńskiej. Po jego przedwczesnej śmierci, wielkie imperium, które po sobie pozostawił, podzielił pomiędzy 4 największych jego generałów-diadochów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATAK TERRORYSTYCZNY W JEROZOLIMIE       
           We wtorek, 18 listopada bieżącego roku doszło do brutalnej napaści arabskich terrorystów w jerozolimskiej synagodze w pobliżu jesziwy w dzielnicy Nar Hof. Atak ten i morderstwo miały miejsce podczas porannej modlitwy. Zginęło czterech rabinów: Rabin Moshe Twersky (60 lat), Rabin Kalman Levin (55 lat), Rabin Avraham Goldberg (68 lat) i Rabin Arye Kupinsky (43 lata).
          Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu stanowczo potępiamy ten atak i łączymy się w bólu i żałobie z rodzinami ofiar tego bezwzględnego morderstwa. Poniżej przedstawiamy bezpośrednią relację – wspomnienie dotyczące tego wydarzenia, które zostało napisane przez Sondrę Oster Baras, która jest liderem organizacji Chrześcijańscy Przyjaciele Izraelskich Społeczności w Jerozolimie.  

 
 
 
KONFERENCJA
W dniach od 31.10.14 do 02.11.14 w Oświęcimiu odbyła się konferencja z udziałem 120 Brazylijczyków, wśród których było wielu misjonarzy, liderów i pastorów. Był to czas, w którym prosiliśmy Boga, aby objawiał nam swoje serce względem tego miejsca, jakim jest były niemiecki nazistowski obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau, który jest symbolem śmierci i cierpienia narodu izraelskiego oraz innych narodów. Ze względu na największą ilość pomordowanych w nim europejskich Żydów jest także symbolem holokaustu. Modliliśmy się, aby Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba przebaczył nam wszelki grzech antysemityzmu oraz grzech winy przelania krwi, która ciągle woła na tym miejscu. Wierzymy, że tylko krew Pana Jezusa może przebaczyć nam tę winę, a także odkupić i uwolnić nas z niej.
W piątek uczestniczyliśmy w modlitwie i Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji wypełniając wizję zebrania kościoła na tym miejscu. Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Wieczerzy Pańskiej przy świetle księżyca. Księżyc przypominał nam o Bożej wierności w Jego przymierzu względem Izraela, mówiącym, że Jego lud będzie istniał (Ks. Jeremiasza 31, 35-36). W modlitwie odcinaliśmy się od przekleństwa wypowiedzianego przez Himlera w 1941, który ogłosił to miejsce centrum eksterminacji Żydów z całej Europy. Następnie proklamowaliśmy i dedykowaliśmy to miejsce Bogu, aby uczynił je miejscem modlitwy, pokuty, przebaczenia i pojednania. Tylko Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba może przemienić to miejsce przekleństwa w miejsce błogosławieństwa.
Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przez swego Ducha Świętego w coraz większych kręgach w kościele objawia, że bez uzdrowienia tego miejsca, jakim jest były niemiecki nazistowski obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau, nie nastąpi uzdrowienie dla Europy i nie przyjdzie błogosławieństwo i przebudzenie dla Europy i dla Świata.

 
 
 
PILNA POTRZEBA POMOCY

List, który zamieszczamy poniżej, głęboko nas poruszył, dlatego prosimy wszystkie osoby, 
które są w stanie w jakikolwiek sposób pomóc tej młodej dziewczynie chorej na raka, 
o przesłanie środków na konto Kościoła „Betlejem” w Krakowie. 

 
 
 

Sukkot – Swięto szałasów

Czytaj ...

 
 
 

ROSZ HA SZANA - NOWY ROK ŻYDOWSKI 5775

Czytaj ...

 
 
 

KONFERENCJA W KATOWICACH - 18 PAŹDZIERNIK 2014

Czytaj...

 
 
 

Wywiad : Merrill Bolender (2)

 
 
 
 
 
 

Zachęcamy do zakupu niezwykle interesującej książki Merrilla Bolendera
pt Kiedy Krzyż stał się mieczem.
Szczegóły w zakładce PUBLIKACJE.

 
 
 

Wywiad: Aija Kim

 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do zakupu płyty DVD z koncertu Aiji Kim, który odbył się w Oświęcimiu
w ramach Międzynarodowej konferencji Z Holokaustu Do Żywej Nadziei w sierpniu 2014 roku

 
 
 
 
 
 

Wywiad: Merrill Bolender

 
 
 
 
 
 

Wywiad: Werner Oder

 
 
 
 
 

W dniu 9 sierpnia 2014 odbyło się kolejne kwartalne spotkanie modlitewne połączone z Wieczerzą Pańską na miejscu selekcji byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz II – Birkenau.
W tym samym czasie odbyło się także spotkanie w byłym obozie koncentracyjnym i zagłady na Majdanku.

Kolejne kwartalne spotkanie odbędzie się w dniu
25 października 2014.
Jak zwykle spotykamy się o godzinie 1000 przed główną bramą byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz II – Birkenau.


 

Wraz z międzynarodową grupą ze szkoły biblijnej z Herrnhut w dniu 30 lipca mogliśmy spotkać się na modlitwie i Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji byłego niemieckiego obozu śmierci w KL Auschwitz II-Birkenau. Był to nie tylko niezwykły i błogosławiony czas uniżania się przed Panem i pokuty za grzechy antysemityzmu, ale również wspólnej radości, szczególnie pod koniec spotkania, kiedy razem zaśpiewaliśmy „Am Israel Chai” (Naród Izraela Żyje) i dołączyła do nas niewielka grupka izraelskich turystów, których razem błogosławiliśmy, a oni ze wzruszeniem dziękowali nam za naszą postawę w stosunku do Izraela, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, jaką obecnie, przeżywa to państwo i naród.  

Galeria

 

Ze względu na duże zainteresowanie oraz niezwykłą popularność wykładów na temat Izraela prowadzonych przez Willema Glashouwera, postanowiliśmy wznowić wydanie serii wykładów na dwóch płytach DVD pt. Dlaczego Izrael?
Wykłady można zamawiać telefonicznie lub mailowo pisząc na adres stowarzyszenia.

 
 
 
 
 
 

Zachęcamy do zakupu najnowszej publikacji książkowej autorstwa Dr Howarda Morgana "Liście Drzewa Oliwnego".

Szczegóły w dziale PUBLIKACJE.

Autor tej książki będzie też gościł w kilku społecznościach południowo-zachodniej Polski. Poniżej znajdziecie szczegóły odnośnie tych spotkań. Będzie on też jednym z głównych wykładowców na corocznej międzynarodowej konferencji „Z Holokaustu do żywej nadziei” w Oświęcimiu, na którą jeszcze raz serdecznie zapraszamy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIE W JEZYKU ROSYJSKIM


 

SPOTKANIE KWARTALNE NA MIEJSCU SELEKCJI

W dniu 24 maja bieżącego roku odbyło się kolejne kwartalne spotkanie modlitewne połączone z Wieczerzą Pańską na miejscu selekcji byłego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau II. Był to czas przepełniony refleksją nad przeszłością oraz pokutą i modlitwą o Boże przebaczenie za niewinnie przelaną krew na tym miejscu.
Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie kwartalne, które odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 10:00. Spotykamy się jak zwykle przed główną bramą byłego obozu śmierci w Birkenau.
W tym samym czasie będą się modlić także nasi Bracia i Siostry na terenie byłego obozu śmierci w Majdanku.

Galeria

 

Wizyta grupy z Cypru

         Są w życiu każdego z nas chwile przepełnione Bożą obecnością, kiedy czujemy, że dzieje się coś wyjątkowego, gdy widzimy, że czas i miejsce, w którym się znajdujemy, przepełnia Boże namaszczenie.
         Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu mogliśmy gościć grupę międzynarodowej  młodzieży, która przyjechała ze szkoły biblijnej „Gateway Beyond Cyprus” z Cypru. Wspólnie z tymi młodymi ludźmi, których serca są gorące dla Chrystusa, prosiliśmy Boga na miejscu selekcji w Brzezince o przebaczenie za przelanie niewinnej krwi, które się tam dokonało. Widać było, że te młode serca są do głębi poruszone tym wszystkim, co się tu przed laty wydarzyło. Razem mogliśmy też przyjąć pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, co było ogromnym przeżyciem duchowym dla tych młodych ludzi.
      Po południu cała ta grupa uczestniczyła w spotkaniu modlitewnym w siedzibie Stowarzyszenia. Z ust wszystkich popłynęły modlitwy i pieśni, można było wyczuć Bożą obecność. Atmosfera, która zapanowała, dawała poczucie działania Ducha Świętego. Było to tak wyjątkowe, że z wielu oczu popłynęły łzy radości i wzruszenia.
         Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten wspólny czas i za wszystko to, co mogliśmy razem odebrać od Boga.


Galeria zdjęć


 

Marsz Żywych 2014

         28 kwietnia 2014 roku po raz 26 odbył się Marsz Żywych. W tym roku w szczególny sposób upamiętniono 70 rocznicę transportów węgierskich Żydów do obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau, w którym w przeciągu dwóch miesięcy wymordowano ich około 430 tysięcy.
Z tej okazji w dniu Marszu Żywych z Budapesztu do Oświęcimia przyjechał wyjątkowy pociąg solidarności z wieloma Żydami oraz ich nie żydowskimi przyjaciółmi z Węgier. Jako przedstawiciele Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu mogliśmy także powitać pasażerów tego niezwykłego pociągu w Oświęcimiu.
Tym razem w Marszu Żywych uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób z ponad 50 krajów świata, głównie Żydów, ale także wielu nie Żydów, którzy szli z nimi w geście solidarności, pamięci i wzajemnego zrozumienia.
Jak zawsze najliczniejsza była delegacja z Izraela, którą reprezentowały rozliczne organizacje społeczne i państwowe tego kraju.
Wśród wielu uczestników Marszu Żywych nie zabrakło również naszej grupy – Przyjaciół Izraela z Polski, którą jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu organizujemy już od wielu lat.
Był to czas, w którym po raz kolejny poprzez naszą obecność i postawę dla wielu Żydów, a szczególnie tych, którzy przeżyli holokaust mogliśmy pokazać, iż pragniemy ich błogosławić, pocieszać i solidaryzować się z nimi w ich bólu i rozpamiętywaniu.
Plakietki z błogosławieństwem Aarona w języku angielskim i hebrajskim ponownie dotykały serc i uczuć wielu osób, które je od nas
otrzymały. Był to czas, nie tylko refleksji nad przeszłością, ale także wzajemnego pocieszania się, błogosławieństwa i wielu przyjacielskich kontaktów, które na długo pozostaną w naszej pamięci.
Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na przyszłoroczny Marsz Żywych, który odbędzie się 16.04.2015 i o którym będziemy informować na naszej stronie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznego Marszu.    

 

Spotkania na miejscu selekcji

         Miejsce selekcji w Auschwitz-Birkenau to miejsce, gdzie ludność żydowska przywożona z całej Europy była pozbawiona swojego człowieczeństwa. To tu decydowano o życiu i śmierci każdego więźnia. Dlatego jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu spotykamy się na tym miejscu obchodząc Wieczerzę Pańską. Pokutując za niewinnie przelaną krew, prosimy Boga o przebaczenie i oczyszczenie z grzechu ciążącego na narodach.
         W dniach 19.04. i 26.04. mieliśmy na tym miejscu spotkania z grupą z Niemiec z Herrnhut oraz z międzynarodową grupą C4I – Chrześcijan dla Izraela. Był to błogosławiony czas kiedy to nasze wspólne modlitwy zanosiliśmy przed tron Pana wierząc, że przez krew Jezusa to miejsce zostanie oczyszczone. Nasi goście byli głęboko poruszeni atmosferą tego miejsca i ze wzruszeniem prosili Boga o przebaczenie. Szczególnym momentem było odczytywanie przez holenderską Żydówkę nazwisk jej pomordowanych krewnych oraz prośby o przebaczenie Sióstr i Braci z Ewangelicznego Zgromadzenia w Darmstadt.
         Uczestnicząc w wizji zebrania kościoła z różnych narodów na miejscu selekcji, możemy doświadczać pojednania, oczyszczenia oraz uwolnienia przez moc świętej krwi Jezusa.

Galeria


 

W dniu 02.03.2014 odwiedziliśmy kościół wolnych chrześcijan w Jastrzębiu Zdroju, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym an temat Ojcowskiego serca Boga względem Izraela oraz świadectwem z ostatniego pobytu na Ukrainie w misiącu lutym.
Usługę z tego wykładu można odsłuchać na naszej stronie w zakładce multimedia.


Wykład

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego